Zadaj pytanie

 • Jak zgłoszić Szkołę do programu?

  Aby wziąć udział w programie przesiewowych badań słuchu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w zakładce Formularz zgłoszeniowy lub przesłać podpisane oryginały dokumentów na adres:

  Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu
  Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej
  ul. Przybyszewskiego 49
  60-355 Poznań
  z dopiskiem: Regionalny program zdrowotny – „Badania przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych Szkoły Podstawowej – Hej, słyszysz???”

 • Jak długo trwa rekrutacja Szkół?

  Program realizujemy do końca 2019 roku. Rekrutacja prowadzona jest co miesiąc, a przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to 5 dni roboczych od daty wpływu dokumentów lub wysłania formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną. Dokumenty otrzymane po terminie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego) w kolejnym miesiącu.

 • Na kiedy zaplanowany jest termin badania?

  Po otrzymaniu od Państwa wypełnionego Formularza zgłoszeniowego skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dogodnego dla obu Stron terminu badania. Bierzemy pod uwagę wycieczki szkolne, eventy i inne wydarzenia zaplanowane w Państwa Szkole, dlatego nie narzucamy konkretnego terminu.

 • Czy wymagana jest zgoda rodzica?

  Zgoda rodzica jest niezbędna do przeprowadzenia badania. Na dwa tygodnie przed planowanym terminem badania przekazujemy Państwu przygotowane formularze zgody, które rodzic/opiekun musi wypełnić oraz podpisać. Bez podpisanych oraz kompletnie wypełnionych dokumentów nie możemy wykonać badania.

 • Jak szkoła powinna się przygotowac przed badaniami?

  Aby badanie przebiegało sprawnie prosimy o przygotowanie dwóch pomieszczeń – jedno z dostępem do wody. Zapewniamy sprzęt oraz narzędzia.

 • Co należy przygotować na wykład edukacyjny?

  Należy przygotować odpowiednie pomieszczenie mieszczące szacowaną liczbę osób, miejsca siedzące oraz udostępnić w widocznym miejscu plakat informacyjny o wykładzie wraz z jego planowanym terminem.

  Sprzęt tj. komputer przenośny, rzutnik multimedialny, wskaźniki laserowe oraz dobrą atmosferę zapewniamy ze swojej strony.

  Zadaj pytanie  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia oferty handlowej oraz usług firmy.