Formularz zgłoszeniowy

  Nazwa szkoły

  Adres szkoły

  Gmina

  Numer NIP szkoły

  Numer REGON szkoły

  Numer telefonu sekretariatu

  Adres e-mail sekretariatu

  Imię i nazwisko Dyrektora szkoły

  Dane kontaktowe
  Dyrektora szkoły

  (numer telefonu oraz adres e-mail)

  Imię i nazwisko
  Wicedyrektora szkoły

  Dane kontaktowe
  Wicedyrektora szkoły

  (numer telefonu oraz adres e-mail)

  Liczba klas szóstych
  szkoły podstawowej

  Liczba dzieci uczących się w klasach szóstych szkoły

  (np. 6a – 23 os., 6b – 31 os.)

  Liczba dzieci z niepełnosprawnością, która w opinii kadry pedagogicznej może wziąć udziału w badaniu
  (niepełnosprawnością inną niż intelektualna bądź z nieprawidłowościami rozwojowymi i problemami behawioralnymi)

  (np. 6a – 23 os., 6b – 31 os.)
  Powyżej 5 % wszystkich szóstoklasistówDo 5 % wszystkich szóstoklasistówBrak

  Liczba dzieci niepełnosprawnych, która w opinii kadry pedagogicznej nie może wziąć udziału w badaniu

  (np. 6a – 23 os., 6b – 31 os.)

  Czy brali Państwo udział w programie „Hej słyszysz???” w ubiegłych latach?

  (Jeżeli tak, proszę uzasadnić chęć ponownego wzięcia udziału w programie)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia oferty handlowej oraz usług firmy.

  Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu
  Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej

  60-355 Poznań
  ul. Przybyszewskiego 49

  NIP: 779-20-33-466
  REGON: 000288834
  KRS: 0000001852

  tel. 61 869 13 89
  tel. 61 869 13 87
  e-mail: hejslyszysz@spsk2.pl