Akcja informacyjno-edukacyjna

20 sierpnia 2017 Kalendarz wydarzeń

Przygotowaliśmy dla Państwa, a w szczególności dla młodzieży klas szóstych materiały edukacyjne w postaci krótkiej, ale wyczerpującej temat broszury informacyjnej oraz plakatu.

Materiały do pobrania znajdziecie Państwo poniżej:

ulotka szóstoklasisty
plakat A3