Dowiedz się więcej
O akcji “Hej, słyszysz”

Celem głównym programu jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencji
czuciowo-nerwowych ubytków słuchu wśród młodzieży klas szóstych szkół podstawowych Wielkopolski, zwłaszcza z obszarów wiejskich i małych miast przede wszystkim północno-zachodniej części województwa (czyli obszarów, gdzie dostępność do laryngologa jest najmniejsza) poprzez przeprowadzenie badań przesiewowych i działań informacyjno-edukacyjnych

icon
Cele szczegółowe programu:
Przeprowadzenie bezpłatnego, specjalistycznego badania

Zwiększenie dostępu do badań diagnostycznych

Zwiększenie świadomości na temat higieny słuchu
icon
Planowane działania:
Przedmiotowe badanie laryngologiczne

Wielokierunkowe badania słuchu

Wyselekcjonowanie grupy z wczesnym/zaawansowanych niedosłuchem

W grupie ryzyka przeprowadzenie pogłębionych wywiadów rodzinnych oraz wdrożenia postępowania prewencyjnego i terapeutycznego

Wykład edukacyjny
Kalendarz wydarzeń
II edycja badań słuchu wśród szóstoklasistów – Hej, słyszysz???”…
23 sierpnia, 2018
Rekrutacja Szkół Podstawowych -tylko do końca sierpnia!
23 sierpnia, 2018
Materiały edukacyjne do pobrania!
20 sierpnia, 2017
Sprawdź gdzie będziemy w pierwszym tygodniu realizacji programu po wakacjach!
29 sierpnia, 2018
Najczęściej zadawane pytania
 • Jak zgłosić Szkołę do programu?

  Aby wziąć udział w programie przesiewowych badań słuchu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy w zakładce Formularz zgłoszeniowy lub przesłać podpisane oryginały dokumentów na adres: Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej ul. Przybyszewskiego 49 60-355 Poznań z dopiskiem: Regionalny program zdrowotny – „Badania przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych Szkoły Podstawowej – Hej, słyszysz???”

 • Jak długo trwa rekrutacja Szkół?

  Program realizujemy do końca 2019 roku. Rekrutacja prowadzona jest co miesiąc, a przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur to 5 dni roboczych od daty wpływu dokumentów lub wysłania formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną. Dokumenty otrzymane po terminie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego) w kolejnym miesiącu.

 • Na kiedy zaplanowany jest termin badania?

  Po otrzymaniu od Państwa wypełnionego Formularza zgłoszeniowego skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia dogodnego dla obu Stron terminu badania. Bierzemy pod uwagę wycieczki szkolne, eventy i inne wydarzenia zaplanowane w Państwa Szkole, dlatego nie narzucamy konkretnego terminu.

 • Czy wymagana jest zgoda rodzica?

  Zgoda rodzica jest niezbędna do przeprowadzenia badania. Na dwa tygodnie przed planowanym terminem badania przekazujemy Państwu przygotowane formularze zgody, które rodzic/opiekun musi wypełnić oraz podpisać. Bez podpisanych oraz kompletnie wypełnionych dokumentów nie możemy wykonać badania.

 • Jak Szkoła powinna się przygotwać przed badaniami?

  Aby badanie przebiegało sprawnie prosimy o przygotowanie dwóch pomieszczeń - jedno z dostępem do wody. Zapewniamy sprzęt oraz narzędzia.

 • Co należy przygotowac na wykład edukacyjny?

  Należy przygotować odpowiednie pomieszczenie mieszczące szacowaną liczbę osób, miejsca siedzące oraz udostępnić w widocznym miejscu plakat informacyjny o wykładzie wraz z jego planowanym terminem. Sprzęt tj. komputer przenośny, rzutnik multimedialny, wskaźniki laserowe oraz dobrą atmosferę zapewniamy ze swojej strony.

  Zadaj pytanie  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przedstawienia oferty handlowej oraz usług firmy.

  BADANIA SĄ BEZPŁATNE ALE ICH WYKONANIE WYMAGA ZGODY RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

  ZGŁOSZENIA DOKONAĆ MOŻNA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – WYSTARCZY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
  Formularz zgłoszeniowy
  Zainteresowanych prosimy o składanie wypełnionego oraz podpisanego formularza i porozumienia Stron w formie papierowej na adres pocztowy Szpitala lub za pośrednictwem strony internetowej. Więcej informacji w zakładce Formularz zgłoszeniowy.
  Wypełnij formularz